Smärre ändringar för KD tas upp i parlamentet

Konstitutionsdomstolens byggnad.

Konstitutionsdomstolen.

Nästa vecka beräknas parlamentet diskutera regeringspartiet Lag och Rättvisas (PiS) senaste förslag till ändring av den kritiserade lagen om Konstitutionsdomstolen som antogs i december. Där ställdes domstolen under politisk kontroll och föreskrevs ett tungrott arbetssätt.

Konstitutionsdomstolen, vars uppgift är att pröva nya lagar mot grundlagen, underkände det nya reglementet med motiveringen att det strider mot konstitutionen. Regeringen och president Andrzej Duda, själv jurist, hävdar att domstolen enligt grundlagen ska rätta sig efter parlamentets beslut.

Det blev anledningen till den konstitutionella kris som fortfarande råder i Polen. Krisen föranledde EU att inleda ett rättsstatsförfarande mot Polen, och trots många samtal på olika nivåer har man inte kunnat komma överens. På onsdagen antog EU-kommissionen ett kritiskt yttrande, vilket premiärminister Beata Szydło avfärdade som en uppfattning vilken som helst, ingenting som Polen behöver ta hänsyn till.

De ändringar som nu ska diskuteras är en lätt retuschering av den kritiserade lagen från december. Oppositionspartiet Medborgarplattformen (PO) kommer att begära en granskning av Konstitutionsdomstolen om den nya lagen blir antagen. Och det blir den med största sannolikhet. PiS har egen majoritet i parlamentet och motståndet från oppositionen påverkar inte besluten. (Polskie Radio, TVP och wB 3 juni 16)