PiS leder – men mindre än häromdagen

Regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) ligger kvar på 33 % av rösterna i opinionsinstitutet Ibris junimätning. På andra plats kommer liberala Moderna med 19 %, en minskning med 1 % sedan förra opinionsundersökningen. Centerliberala Medborgarplattformen (PO) ökar med 6 % och landar på 18 %.

Populistpartiet Kukiz’15 tappar 3 % och får 8 % av rösterna, och partiet PSL (Bondeförbundet) landar på 5 %, en minskning med 1 %.

Vänsteralliansen (SLD), som i förra mätningen var uppe i 6 % och alltså då klarade 5-procentspärren, tappar 2 % och landar på 4 %.

Opinionsundersökningar är ju inte helt kompatibla med varandra, frågor ställs på lite olika sätt och svarsfrekvensen kan vara ganska olika. Men det är intressant att den undersökning som TNS Polska presenterade häromdagen gav PiS hela 40 % av rösterna mot 33 % i Ibris mätning. Även resultatet för Moderna skiljer sig ganska ordentligt – hos TNS Polska gav 9 % av de svarande partiet sitt stöd och hos Ibris kommer de på andra plats med 19 %. (Warsaw Voice och wB 16 juni 16)