Utländska patienter dubbelt så många idag som 2011

Allt fler utländska patienter vänder sig nu till privata kliniker i Polen för tandvård och plastikkirurgi. Förra året inbringade de utländska patienterna 1,5 miljarder złoty (3,5 miljarder svenska kronor). Det är dubbelt så mycket som 2011, då det totala värdet av den medicinska turismen låg på 780 miljoner złoty.

Enligt Polska föreningen för medicinsk turism betalar patienterna i genomsnitt 75 000 złoty vardera för behandling på en klinik i Polen.

De flesta utländska patienterna kommer från Storbritannien, Tyskland och de nordiska länderna, men många kommer också från USA och Kanada, skriver tidningen Dziennik Gazeta Prawna. (Polskie Radio 21 juni 16)