Genomfart ger inte polska förare rätt till tysk minimilön

Polska lastbilschaufförer som bara kör genom Tyskland för att komma till Frankrike, Österrike eller Belgien måste inte ha den tyska minimilönen. Det säger utvecklingsminister Mateusz Morawiecki, efter samtal med den tyska vicekanslern Sigmar Gabriel i Berlin. Om de däremot transporterar gods till Tyskland gäller den tyska minimilönen.

Förra året beslöt det tyska parlamentet att alla lastbilschaufförer, även utländska, som kör gods i Tyskland ska ha tysk minimilön, 8,5 euro/tim, så länge de befinner sig inom landets gränser.

Polen protesterade och hävdade att det strider mot den fria rörligheten på den inre marknaden. Dåvarande premiärminister Ewa Kopacz var speciellt i Berlin för att utverka ett undantag för polska lastbilsförare, eftersom de nya reglerna annars snabbt skulle slå undan benen på en rad polska transportföretag vars konkurrensfördel är just de låga lönerna.

Förra våren inledde EU en granskning av de tyska bestämmelserna och konstaterade att bestämmelsen är en överträdelse av EU-reglerna.

Frankrike, som inför samma bestämmelser i juli i år, har fått besked om att inte heller fransmännen får bryta reglerna om den fria rörligheten. (Polskie Radio och wB 23 juni 16)