Statliga åtgärder försvårar för kvinnor på en patriarkal arbetsmarknad

I Polen är kvinnorna mindre ute i arbetslivet än i många andra länder i Europa. Förra året var 57 % av kvinnorna i åldern 15–64 år anställda jämfört med 69 % av männen, skriver analytikern Piotr Arak Central European Financial Observer. Gapet mellan anställda kvinnor och anställda män i Polen är 17 % mot genomsnittligt 10 % i Europa. I Finland och Litauen är skillnaden mindre än 2 % och i Malta hela 40 %.

Polen liknar i det här avseendet Sydeuropa, länder med patriarkala traditioner där man räknar mer med familjen än med staten.

Läs vidare >>