Utrikesministern: Nato spelar roll och vi är en viktig del av Nato

Utrikesminister Witold Waszczykowski. Foto: M. Jasiulewicz/ MSZ.

Utrikesminister Witold Waszczykowski. Foto: M. Jasiulewicz/ MSZ.

Nato måste bli er aktivt och mer trovärdigt. Det skriver utrikesminister Witold Waszczykowski inför Natos toppmöte den 8–9 juli i en tidningsartikel som publiceras i flera länder samtidigt.

Vi lever i en turbulent värld med våldsamma konflikter i och bortom Natos periferi. Vi måste sända ett budskap om enighet till världen: Nato spelar roll, skriver Waszczykowski. År 1999 då Polen gick med i Nato, den mest framgångsrika militäralliansen i världen, var en milstolpe i nationens historia. Vi hade en dröm om att Nato-trupper skulle vara närvarande i Polen, och idag blir den drömmen verklighet. Säkerhetsmiljön har blivit allt mer krävande och oförutsägbar och konceptet ett Europa i fred och frihet är i fara, våld har blivit regel snarare än undantag.

Terrorismen, den okontrollerade strömmen av invandrare och militära provokationer och spända relationer som åstadkoms av Ryssland är de största hoten mot Nato, skriver utrikesministern. Under dessa förhållanden har militäralliansen inte råd att vara passivt eller självbelåtet. Nato bör säkerställa verklig säkerhet för medborgarna. Polen är en fullvärdig medlem av Nato och formar aktivt sin framtid. Vi lämnar ett betydelsefullt bidrag till alliansens säkerhet, även långt utanför våra egna gränser. I arvet efter toppmötet i Warszawa bör ingå en tydlig och ambitiös vision om hur Nato ska fungera i den framväxande säkerhetsmiljön. Det bör bygga på tre pelare – anpassning, trovärdighet och ledarskap. (Utrikesdepartementet 5 juli 16)