Centralbanken: Tillväxten avtar

Såväl den ekonomiska tillväxten som inflationen väntas nu bli lägre än vad som beräknades i mars, rapporterar den polska centralbanken NBP.

Enligt prognosen blir tillväxten 3,2 % i år, 3,5 % nästa år och 3,3 % 2018. Tidigare beräknade de siffrorna till 3,8 % för 2016 och 3,4 % 2017.

Konsumtionen blir den viktigaste drivkraften i tillväxten under bedömningsperioden. Under första kvartalet minskade tillväxten, men det nya flerbarnsbidraget kommer att öka handel och konsumtion avsevärt. Tillväxten stöds också av höjda löner, låga energipriser och historiskt låg ränta.

Ett lägre inflöde av medel från EU samt företagens farhågor om global avmattning och osäkerhet om hur mycket skatterna kommer att höjas, skriver NBP i sin rapport. (Warsaw Voice 12 juli 16)