Missnöjet inom vården ökar alltmer

Polska läkare, sjuksköterskor och sjukgymnaster blir alltmer missnöjda med löner och arbetsvillkor, och på många håll diskuterar man nu att strejka. I förra veckan aviserade de fackliga organisationerna en stor protestdemonstration den 24 september i Warszawa.

Bakgrunden är sjukvårdsdepartementets färska förslag om höjda löner som ska träda i kraft 2021 – om fem år! Med tanke på eventuell inflation och lönehöjningar i andra sektorer blir det i praktiken en lönesänkning, säger facken. Dessutom gäller förslaget inte den tekniska och administrativa personalen inom sjukvården som tjänar ännu mindre, och det redan stora lönegapet skulle öka.

Den nya ingångslönen för läkare utan specialistkompetens börjar – om fem år – på 3900 złoty brutto (ca 9 000 svenska kronor), sjuksköterskor ska få 70 % av det beloppet (2730 złoty – 6300 kr) och medicinska tekniker – 60 % (2340 złoty – 5400 kr).

I dagsläget kan en läkare med specialistkompetens tjäna upp till 8400 złoty (ca 19 500 kr) med jourer och samtliga tillägg, en sjuksköterska med specialistkompetens – 4100 złoty (ca 9 500 kr). Dessa för polska förhållanden relativt höga löner förutsätter dock att de arbetar 300 timmar i månaden, drygt 65 timmar i veckan.

Höjningarna är baserade på våra ekonomiska möjligheter, säger departementet.

Runt 100 000 läkare, sjuksköterskor, livräddare kommer att delta i demonstrationen, tippar de fackliga organisationerna, plus 70 000 sjukgymnaster. Detta kan innebära att sjukvården lamslås.

Dorota Tubielewicz Mattsson