Påvens besök i Polen – farhågor och förväntningar

Påve Franciskus. Foto: wikipedia.

Påve Franciskus. Foto: wikipedia.

Påven Franciskus I anlände på onsdagen till Polen och Världsungdomsdagarna. Han ska framför allt ägna sig åt hundratusentals unga människor från hela världen som har kommit till Kraków med omnejd för att uppleva den kristna gemenskapen. Det är en fest för den katolska tron.

Men Franciskus besök har av naturliga skäl även politiska undertoner. Det finns en viss oro för att påven ska pressa såväl den polska kyrkan om dess hållning i flyktingfrågan (därav de mildare och mer försonande tongångarna i biskoparnas uttalanden den sista tiden), som den polska regeringen i samma fråga, samt om den interna politiska situationen i Polen. Det finns även förhoppningar om att påven ska ge såväl kyrkan som regeringen en vägledning.

Läs vidare >>