Planen för att rädda KHW är klar

Räddningsplanen för det krisdrabbade kolgruvebolaget KHW är nu klar, och vi ska nu närmast överföra företagets tillgångar till ett nytt statligt bolag, plus medel från kolexportören Węglokoks, kraftföretaget Enea och ytterligare något statligt företag, säger vice energiminister Grzegorz Tobiszowski till nyhetsbyrån PAP.

700 miljoner złoty ska komma från investerare, inklusive 150 miljoner från Węglokoks, och 200 miljoner från något annat statligt bolag.

Om en vecka eller så tar vi beslut om vilket av de statliga bolagen som kan investera 200 miljoner utan att äventyra sin egen framtid, säger Tobiszowski. Överföringen till det nya bolaget, Polski Holding Węglowi (PHW) beräknas till om ett år. När bolaget har bildats ska regeringen försöka omförhandla de banklån man ärvt från KHW. Det beräknas vara klart år 2020 eller möjligen 2021. (Warsaw Voice 27 juli 16)