Skarp kritik mot förlossningsvården

Förlossningsvården i Polen får skarp kritik av NIK (Riksrevisionen), som efter att ha undersökt 24 förlossningsavdelningar och kliniker konstaterar att det finns mycket som behöver rättas till.

Fortfarande är det vanligt att läkare använder den farliga metoden att pressa på den gravida kvinnans mage för att driva ut barnet, skriver NIK i sin rapport.

Många sjukhus tillgodoser inte patienternas behov av privatliv – på några ställen kunde en pågående förlossning iakttas genom ett fönster i dörren, på andra var förlossningsstolen placerad rakt mot dörren så att den som steg in såg rakt på den födande. På andra ställen kan förlossningen ske på en sal med flera patienter utan att den födande kvinnan skärmas av, vilket är särskilt besvärande när de andra på salen får besök.

Alltför ofta får barnen bröstmjölksersättning för tidigt, vilket spolierar amningen.

Orsakerna är ofta att det saknas fasta rutiner men också att personalen är dåligt utbildad, på vissa avdelningar finns det ingen som har utbildning i förlossningsvård. Inte heller de blivande eller nyblivna mödrarna vet särskilt mycket om hur det bör vara.

En särskild grupp har inrättats för att utreda vad som brister och föreslå åtgärder, som personalen sedan ska utbildas i, säger sjukvårdsdepartementets talesperson Milena Kruszewska till tidningen Dziennik Gazeta Prawna.

Professor Stanisław Radowicki, riskkonsult i gynekologi och obstetrik, påminner om att det finns ett beslut om graviditetsbok för de blivande mödrarna, där tester, besök hos barnmorskan, kontroller efter förlossningen osv skulle noteras. Där kan de gravida själva se om allt följer reglerna. Det är dock ingenting som förlossningsvården tagit till sig, konstaterar Radowicki. (Dziennik Gazeta Prawna 27 juli 16)