Utländska investeringar i Polen minskar

Nu börjar utländska företag bli skeptiska till att investera i Polen, skriver The Wall Street Journal. Den nya skatten på banker och försäkringsbolag, nya regler för vindkraft och konvertering av bolån som tagits i schweizerfranc är alla exempel på polska beslut som får investerarna att tänka en gång till.

Stora tyska företagare som under de senaste åtta åren satsat mycket i Polen börjar nu titta på andra marknader, visar en färsk undersökning. För första gången på fyra år kommer Polen på andra plats i Centraleuropa, efter Tjeckien när investerarna ska välja var de avser att placera sina pengar. En bidragande faktor är kreditvärderingsinstitutets sänkning av prognoserna för den polska ekonomin.

Enligt regeringstjänstemän handlar den nya försiktigheten huvudsakligen om att investerarna inte har klart för sig vad den nya konservativa regeringen vill. Men utländska företag reagerar mot regeringens uttalade avsikt att gynna de inhemska bolagen som har svårt att hävda sig mot stora utländska kedjor i olika branscher. (Wall Street Journal 2 aug 16)