Facket kräver söndagsstängt

Fackföreningarna vill kraftigt begränsa affärernas öppethållande på söndagar och har därför inlett en insamling av namnunderskrifter för att få parlamentet att ta upp frågan.

Enligt fackets önskan ska alla butiker ha stängt på söndagar, bortsett från bensinstationer, bagerier, kiosker, butiker vid järnvägsstationer och flygplatser och en del mindre affärer.

Det skulle öka omsättningen, hävdar facket, eftersom kunderna då skulle köpa lite extra för att inte riskera att stå utan varor bara för att det är stängt.

Om handeln begränsas kommer polackerna att använda sina söndagar på ett bättre sätt, och restauranger och företag som erbjuder fritidsaktiviteter kommer att tjäna på vårt förslag, säger den facklige ledaren Alfred Bujara.

För att ett medborgarförslag ska tas upp i parlamentet krävs 100 000 namnunderskrifter. (Polskie Radio 9 aug 16)