Kaczyński: KDs utslag publiceras inte

PiS-ledaren Jarosław Kaczyński. Foto: Piotr Drabik, wikipedia.

PiS-ledaren Jarosław Kaczyński. Foto: Piotr Drabik, wikipedia.

Konstitutionsdomstolen (KD) respekterar inte lagen, och därför har det utslag som domstolen avkunnar i morgon, torsdag, ingen giltighet, dess utlåtande är helt privata dokument som inte har någon betydelse.

Det sade Jarosław Kaczyński, ordförande i regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) på en presskonferens.

Det PiS-dominerade parlamentet antog i december ändringar till den lag som ska reglera KDs sammansättning och arbetsformer. Domstolen fråntogs sitt oberoende samtidigt som kraven för hur domstolen ska arbeta blev mer byråkratiska.

KD granskade lagen och konstaterade att den är oförenlig med grundlagen. Regeringen svarade med att inte publicera utslaget som alltså inte fick laga kraft.

Lagen fick mycket kritik från såväl EU som USA, och både EU-kommissionen och Europarådets rådgivande organ i grundlagsfrågor, Venedigkommissionen, anser att rättssäkerheten och demokratin är i fara om lagen träder i kraft.

Det är bara en åsikt och påverkar inte beslut som fattas i Warszawa, svarade premiärminister Beata Szydło.

I början av juli, inför Natos toppmöte i Polen, antog parlamentet en del nya justeringar av lagen om Konstitutionsdomstolen. Enligt regeringen är de i enlighet med Venedigkommissionens rekommendationer, och president Andrzej Duda har redan undertecknat.

Oppositionen anser att ändringarna är kosmetiska, att lagen fortfarande bryter mot grundlagen och inte motsvarar Venedigkommissionens rekommendationer.

På torsdagen kommer KD med sitt utlåtande om ifall den nya versionen av lagen är förenlig med grundlagen, och Kaczyński har klart för sig att utslaget inte kommer att gå hans väg.

Samtidigt har ledande PiS-politiker gått ut med nyheten att partiet arbetar med ännu ett förslag om KD. Det går ut på att domarnas löner ska sänkas med 20 % – från 25 000 till 20 000 złoty (från 60 000 till 48 000 svenska kronor) i månaden, de ska inte längre få gästföreläsa vid universiteten, ersättningar till pensionerade ledamöter ska dras in och kanslipersonalen ska halveras. Enligt de parlamentariker som arbetar med förslaget är ingenting spikat än, en möjlig antydan till landets högsta domare att betänka sin egen framtida ekonomi. (Warsaw Business Journal och wB 10 aug 16)