Konstitutionsdomstolen och den ”slutgiltiga lösningen”

Konstitutionsdomstolen. Foto: wikipedia.

Konstitutionsdomstolen.
Foto: wikipedia.

Konstitutionsdomstolen (KD) avkunnade på torsdagen sin dom om den nya lagen om KD. Domstolen finner att lagen åtminstone delvis är oförenlig med författningen.

Och återigen befinner vi oss vid utgångspunkten. Det ultrakonservativa regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) ska nu utarbeta ännu ett lagförslag för att kunna blockera Konstitutionsdomstolens arbete. De nya makthavarna vill tvinga KD att agera ”i överensstämmelse med grundlagen”, och med det menar de ”i överensstämmelse med makthavarnas önskemål”. Det är nämligen makthavarna som avgör hur man ska tolka grundlagen. Inte Konstitutionsdomstolen som ju är till just för det.

En grupp PiS-trogna jurister har utarbetat en rapport där de kommit fram till att det är väljarnas vilja som är Polens högsta lag – inte författningen. Och väljarna representeras av parlamentet, som tolkar författningen.

Därmed kan man dra slutsatsen att Polen inte längre behöver någon konstitutionsdomstol. PiS-ledaren Jarosław Kaczyński utfärdade redan på onsdagen ett förbud mot publiceringen av KDs beslut. Hans partikamrater anklagar KD för att agera politiskt. Man vill dessutom beröva KD-domare deras löner och pensioner.

Kaczyński hotar med en ”slutgiltig lösning” på konflikten. KD ska underordnas författningen, meddelade Kaczynski. Och denna lösning ska ingå i PiS nästa lagförslag.

PiS agerar utan att ta hänsyn till vare sig de inhemska kritikerna (dem ser man som en del av de gamla makthavarna) eller de utländska – Venedigkommissionen, president Obama eller EU-kommissionen (dem ser man som sina svurna fiender som vill lägga sig i Polens inre angelägenheter och hotar landets självständighet).

Stämningen kring Konstitutionsdomstolen tätnar. Vad gör PiS när det står klart det inte var så enkelt att förlama KD och att polackerna trots allt inte ger med sig när det gäller deras demokratiska rättigheter? Vilka åtgärder vidtar de nu?

Dorota Tubielewicz Mattsson