Barnbidraget går till utbildning, mat och kläder

De 500 złoty (1200 svenska kronor) som flerbarnsfamiljerna sedan april i år varje månad får per barn från och med det andra, går huvudsakligen till utbildning, mat och kläder. Det visar en studie från Institutet för ekonomisk tillväxt på Handelshögskolan i Warszawa.

Nästan hälften av de tillfrågade föräldrarna svarade att de använde pengarna till kläder och mat, många angav ökade utgifter på förskolan och fritidsaktiviteter för barnen.

Barnbidraget innebär att ekonomi i vissa hushåll blir bättre överlag, vilket innebär att en relativt liten del av de pengarna går till att betala skulder. Bara 16 % uppger att familjen har ökat sitt sparande. (Warsaw Business Journal 11 aug 16)