Elva EU-länder har inte tagit emot några flyktingar

Av de 32 europeiska länder som enats om att mellan sig fördela 120 000 flyktingar från Nordafrika och Mellanöstern har elva inte tagit emot en enda. Bland dem återfinns Polen, Storbritannien, Österrike, Danmark och Norge.

Enligt EASO, EUs stödkontor för asylfrågor, skulle Polen ta emot 6 500 flyktingar med början i mars. Men det visade sig omöjligt att matcha flyktingar som ville till Polen med de krav som regeringen ställer på dem som ska få komma.

Som det ser ut nu kommer det inga flyktingar under den närmaste tiden, säger Jakub Dudziak på EASO till tidningen Rzeczpospolita.

Polen har satt upp höga trösklar för invandrare – varje asylsökande genomgår en noggrann utfrågning. Man ska kunna bevisa att man är förföljd i hemlandet, och man bör vara katolik för att kunna integreras snabbare. Man ska också ha en uttalad önskan att komma just till Polen.

Enligt uppgifter från Utlänningsbyrån väntar drygt 4 000 personer på sina asylbeslut, de flesta av dem är ukrainare, tjetjener och tadzjiker, säger Dudziak.

Trots att få får stanna i Polen är kostnaderna för dem som väntar stora och uppgår till 50 miljoner złoty (120 miljoner svenska kronor), skriver Rzeczpospolita.

Det finns också många som försöker ta sig illegalt in i landet, främst från Ukraina.

Enligt Utlänningsbyrån betraktas Polen av många som ett transitland. Nästan 900 flyktingar som sökte asyl vid den polska gränsen förra året ville vidare till andra EU-länder, främst Tyskland och Frankrike. (Rzeczpospolita 11 aug 16)