Stora skördeskador i lantbruket

Veteåker i Raszkowo. Foto: Jacek Halicki, wikipedia.

Veteåker i Raszkowo. Foto: Jacek Halicki, wikipedia.

Sommarens blandning av torka, hagel och storm har inte varit bra för lantbruket, och skördeskadorna beräknas just nu till 152 miljoner złoty (360 miljoner svenska kronor). Ändå har bara en femtedel av de runt tusen lokala skadekommittéerna rapporterat läget i det egna området till jordbruksdepartementet. Värst drabbat är södra Polen, som står för en tredjedel av de inrapporterade skadorna. I vissa områden har skörden förstörts helt, rapporterar nyhetsbyrån PAP.

Bönderna brukar normalt erbjudas skadeersättning i form av billiga lån, men i vissa fall kan det också handla om sänkta sociala avgifter. (Polskie Radio 12 aug 16)