– Sänk EU-bidragen till Polen och Ungern

Parlamentarikerna Ingeborg Gräßle och Alexander Graf Lamsdorff. Foto: EU-parlamentet och Foto-AG Melle.

Parlamentarikerna Ingeborg Gräßle och Alexander Graf Lamsdorff. Foto: EU-parlamentet och Foto-AG Melle.

Nu kommer signaler om att Polens attityd till EU bör få konsekvenser. Det är två inflytelserika medlemmar i EU-parlamentet som anser att nettomottagare i EU som Polen och Ungern, bör straffas ekonomiskt för sin vägran att respektera EUs värderingar eller principen om flyktingfördelning.

Kristdemokraten Ingeborg Gäßle, chef för budgetkontrollutskottet, och Alexander Graf Lambsdorff, vice ordförande i parlamentet, menar att det ska märkas ekonomiskt för dem som inte följer beslut som antagits i EU.

Lambsdorff uppmanar också den tyska regeringen att ta itu med frågan när EU i höst ser över sin budget.

Tyskland, som är den största nettobidragsgivaren, betalar 14,3 miljarder euro (144,2 miljarder svenska kronor) mer till EU än landet får tillbaka, medan Polen får ut 9,4 miljarder euro (95 miljarder kronor) mer än man betalar in och Ungern får 4,6 miljarder euro (nästan 46,5 miljarder kr). (politico.eu 10 aug 16)