EU undersöker detaljhandelsskatt

EU inleder nu en granskning av den nya progressiva detaljhandelsskatten och kräver att de nya reglerna inte ska träda i kraft innan undersökningen är klar. Det rapporterar nyhetsbyrån PAP.

Bryssel befarar att skatten favoriserar mindre butiker, och att den därmed kan betraktas som ett statligt bidrag.

Skatten trädde i kraft den 1 september, och regeringen räknar med att den ska dra in 1,6 miljarder złoty (drygt 3,8 miljarder svenska kronor) till statskassan nästa år. Det finns två skattesatser: 0,4 % för dem som har en omsättning mellan 17 och 170 miljoner złoty (mellan 40 och 400 miljoner kronor) i månaden, och 1,4 % för dem som har en omsättning över 170 miljoner złoty i månaden.

Detaljhandelsskatten fanns med som ett inslag i regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) valkampanj för ett år sedan, och avsikten med de olika skattesatserna var att underlätta för små företag som konkurrerar med de stora kedjorna.

Regeringen har i skrivelser till EU-kommissionen i sommar hävdat att skatten inte utgör ett statligt stöd.

Intäkterna från den nya skatten ska bidra till finansieringen av PiS vallöften, bland annat det generösa flerbarnsbidraget på 500 złoty per barn och månad från och med andra barnet. (Polskie Radio 19 sept 16)