Nu påbörjas det nya bostadsprojektet

Regeringen vill bygga nya billiga lägenheter. Foto: Zdzisław Adam Niedźwiecki, wikipedia.

Regeringen vill bygga nya billiga lägenheter.
Foto: Zdzisław Adam Niedźwiecki, wikipedia.

Under det sista kvartalet i år inleds det nationella bostadsprogrammet, Lägenhet+. Det beslöt regeringen på tisdagens sammanträde.

Den nya nationella bostadsfonden (NFM) bygga upp en bank av mark som ägs av staten. Sedan ska Statens Bostadsverk (NOM) bygga flerfamiljshus med lägenheter som vanliga människor har råd att bo i. I början ska hyran vara låg, 10–20 złoty per kvadratmeter i månaden. Då har man råd att spara en del av sin inkomst, och så småningom ska man kunna köpa sin bostad.

Lägenheterna är i första hand tänkta för familjer med låg inkomst och många barn. Det ska finnas möjligheter till bostadsbidrag och förmånliga lån.

För att stimulera till bostadssparande införs förmånliga bostadskonton (IKM).

Avsikten är att öka utbudet av bostäder till rimliga kostnader, och inte minst ge samhällets utsatta möjlighet till ett bra boende och bättre levnadsstandard.

Investeringarna i projektet kommer igång 2018, och de första hyresgästerna ska kunna flytta in 2019, sade Infrastrukturminister Andrzej Adamczyk, som tidigare lovat att bostadsprogrammet inte ska belasta budgeten. (Warsaw Voice och Polskie Radio 28 sept 16)