PiS får kritik för hanteringen av statliga styrelser

Regeringen sköter de statliga företagen illa. Det anser över hälften av de tillfrågade, 54 %, i en opinionsundersökning som opinionsinstitutet Ibris gjort för tidningen Rzeczpospolitas räkning.

Mindre än en tredjedel av de svarande tycker att de statskontrollerade företagen sköts bra.

Bland dem av de tillfrågade som tjänar minst är förtroendet för regeringen störst, och ju högre man kommer upp i lön, desto större är missnöjet med statens sätt att ta hand om företagen. Av dem som tjänar över 5 000 złoty i månaden tycket 84 % att statsföretagen borde skötas bättre.

Regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) har aldrig fått så dåligt betyg i någon opinionsmätning som i denna, skriver tidningen.

När utfrågningen genomfördes var Misiewicz-fallet på allas läppar, och försvarsminister Antoni Macierewicz fick mycket kritik för att ha gjort honom till styrelseledamot i PGZ – Polska försvarsmaterielgruppen, ett konglomerat av 33 stora krigsmaterieltillverkare, trots att man var tvungen att ändra reglerna eftersom han inte hade kompetens för uppdraget.

Men Macierewicz har en stark ställning i partiet, och därför var det ministern för de statliga företagen, Dawid Jackiewicz, som fick gå.

Många andra statliga företagsledningar fick nya medarbetare vars främsta förtjänster var politiska – ett omskrivet exempel var kebabägaren som blev vice ordförande i det statliga energibolaget PGNiG.

Men PiS kärnväljare, ofta lågavlönade landsbygdsbor, bryr sig inte så mycket om frågor av den här typen, de är mer intresserade av livsåskådningsfrågor och kulturella seder, säger Ibris-chefen Marcin Duma. De vill se drastiska åtgärder som löser uppkomna problem, och för PiS gäller det att underhålla bilden av ett parti som kämpar för rättvisa, och att ordföranden är en stark ledare som återställer ordningen i sista stund. (Rzeczpospolita och Newsweek Polska 26 sept 16)