Parlamentet röstade ja till Parisavtalet

Parlamentet har gett klartecken till presidenten att ratificera det miljöavtal som slöts i Paris. 420 ledamöter röstade för och 356 emot. Efter omröstning i senaten går ärendet nu vidare till presidenten, rapporterar nyhetsbyrån PAP.

Inför EUs miljöministermöte för en vecka sedan skickade miljöminister Jan Szyszko ett brev till sina ministerkollegor där han påpekade att Polen inte ratificerar avtalet om man inte tar hänsyn till landets speciella energisituation. En mycket stor del av den energi som används kommer från de polska kolgruvorna, och så kommer det att förbli.

Efter mötet sade han att det blivit en framgång – Polen måste visserligen stänga en del kolkraftverk med föråldrad teknik, men att landet också har rätt att bygga nya, mer effektiva, som förorsakar mindre utsläpp.

VI har garanterat energisäkerheten för årtionden framåt, sade Szyszko. Det är av intresse även för Polen att koldioxidutsläppen minskar, och vi löser det genom att byta gammal teknik mot ny. (Polskie Radio och TVP 6 okt 16)