Ommöblering i statliga företag

De statliga företagen kan vänta sig stora förändringar i ledningen. Det säger Henryk Kowalczyk, det statsråd som fått de statliga företagen på sitt bord. Departementet för de statskontrollerade företagen är under avveckling och bolagen ska placeras hos de ministrar som har hand om liknande frågor.

I september fick Dawid Jackiewicz, då minister för de statliga företagen, sparken. Officiellt hade han gjort vad han skulle, nämligen lagt upp en plan för avveckling av departementet. Samtidigt rapporterades om en omfattande vänskapskorruption under hans fögderi.

Kowalczyk fick ta över och han aviserade en noggrann granskning av verksamheten. Vartenda dokument ska skickas till Antikorruptionsbyrån (CBA) för granskning, sade han.

Det är rutin, hävdade regeringen, som höll fast vid att Jackiewicz skött sig utmärkt.

Det dröjde inte länge förrän det började sippra ut uppgifter om att Kowalczyk förberedde en rejäl ommöblering i företagsledningarna. Intressant är att regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) redan vid maktskiftet den 1 november 2015 snabbt började byta ut chefer och mellanchefer på myndigheter och statliga verk. Det blir alltså intressant att se om de som nu får gå är PiS eget folk eller eventuella övervintrare från den förra regeringens tid. (Warsaw Voice och wB 4 nov 16)