Stor besparing när departement läggs ner

Avvecklingen av departementet för de statliga företagen beräknas innebära en besparing på 100 miljoner złoty (nästan en kvarts miljard svenska kronor) om året. Det skriver regeringen i sin proposition om nedläggningen av departementet.

I stället vill regeringen inrätta ett rådgivande organ som ska ha till uppgift att samordna tillsynen över de statskontrollerade företagen.

Förordningen om detta ska vara klar kring årsskiftet, säger Henryk Kowalczyk, ordförande i ministerrådskommittén.

Tanken är att de statliga företagen ska sorteras in under de departement som har hand om liknande frågor. Tillsynen av de stora energibolagen tillfaller alltså energidepartementet, krigsmaterielindustrin sorteras in under försvarsdepartementet o.s.v.

I förordningen anges också hur styrelsemedlemmar i de statskontrollerade företagen ska utses, sade premiärminister Beata Szydło på tisdagens presskonferens. (Warsaw Voice och wB 9 nov 16)