Ökande luftföroreningar oroar läkarna

Fabriksrök. Fot: wikipedia.

Fabriksrök. Foto: wikipedia.

Enligt vår bedömning dör 47 000 personer varje år i Polen i sjukdomar som relateras till luftföroreningar, skriver landets miljö- och hälsoorganisationer i ett brev till miljödepartementet. Trots de allvarliga luftföroreningarna informerar myndigheterna alldeles för sällan. Enligt WHOs rekommendationer ska allmänheten varnas när partiklarna överstiger 50 mikrogram per kubikmeter, men i Polen är det värdet satt till 300 mikrogram. Den gränsen är betydligt lägre i många andra EU-länder.

Bland undertecknarna finns Greenpeace, Polska sällskapet för lungsjukdomar, Polska hjärtsällskapet, Polska cancerföreningen och Polska neonatala sällskapet.

Dödligheten ökar de dagar när luftföroreningarna blir högre, säger hjärtläkaren Piotr Hoffman. Det är viktigt för dem som är i riskzonen att känna till när luftföroreningarna ökar. (PAP, Polskie Radio 17 nov 16)