Män anser inte att polska kvinnor diskrimineras

Utsätts kvinnorna i Polen för diskriminering? Den frågan fick de svarande ta ställning till i den opinionsundersökning som nyligen genomfördes av opinionsinstitutet Cbos.

39 % anser att kvinnorna diskrimineras. De flesta av dem är medelålders och äldre kvinnor, storstadsbor, kvinnor med dålig ekonomi och kvinnor med vänsteråsikter.

57 % ser ingen diskriminering. Det är oftast män, de bor på landsbygden, går regelbundet i kyrkan och röstar konservativt.

Meningarna är också delade om ifall regeringens politik är bra för kvinnorna. Ungefär lika många anser att den är gynnsam och ogynnsam, rapporterar Cbos. Men kvinnorna är mer negativa än männen. Mest missnöjda är kvinnor mellan 25–34 år som bor i en större stad, är bättre utbildade och har högre levnadsstandard, visar undersökningen.

En viktig fråga till de svarandes inställning är naturligtvis abortdebatten, och även om en absolut majoritet av både män och kvinnor inte vill ha totalförbud, är barn på många sätt i Polen fortfarande är en fråga för mödrarna. Det generösa flerbarnsbidraget är ett sätt öka nativiteten och eftersom man inte gör någon satsning på offentlig barnomsorg innebär det att mödrarna under många år måste vara hemma med barnen. Man har också varnat för att kvinnor skulle sluta jobba och i stället föda fler barn eftersom barnbidrag ger familjen bättre ekonomi än ett lågavlönat arbete eller ett deltidsarbete.

Den kraftiga sänkningen av pensionsåldern för kvinnor – från 67 år till 60 år – ger enligt president Duda mången mor- och farmor möjlighet att stanna hemma hos barnbarnen i stället för att gå till jobbet.

Det skulle i sin tur ge mödrarna möjlighet att återgå till yrkeslivet. Men efter att ha varit borta från arbetsmarknaden ett tiotal år är de inte särskilt attraktiva hos arbetsgivarna.

Äldrevården är inte heller prioriterad och det finns ett stort behov av kvinnor som tar på sig den obetalda omvårdnaden av familjens gamla. I samtliga fall innebär det att pensionen blir mycket liten och omöjlig att försörja sig på.

Man brukar kalla det kvinnofälla. (TVN och wB 28 nov 16)