9 000 polacker behandlas för hiv

Tre polacker om dagen får veta att de har drabbats av HIV. Det skriver nyhetsbyrån IAR på Hiv-dagen den 1 december.

Runt 35 000 polacker är infekterade av hiv men bara hälften av dem vet om det, vilket återspeglar ett globalt mönster, säger Anna Marzec-Bogusławska på Nationella AIDS-centret.

Viruset överförs huvudsakligen sexuellt eller via infekterade sprutor, och Nationella AIDS-centret och Världshälsoorganisationen WHO uppmanar människor att testa sig.

De som inte vet att de är bär på HIV-viruset söker inte medicinsk hjälp, och kan därför dö av aids, som utvecklas i de mest avancerade stadier av en hiv-infektion, säger Gottfrid Hirnschall från WHO.

Aids började behandlas i Polen för 30 år sedan, och under den tiden har 21 000 personer testat positivt för HIV, 3 400 har utvecklat aids och 1 348 människor har dött av sjukdomen.

I juli 2016 behandlades 9 000 polacker, däribland 113 barn, för hiv. (Polskie Radio 1 dec 16)