Krigstillståndet: Många anser att beslutet var rätt

General Jaruzelski proklamerar krigstillståndet 13 dec 1981.
Foto: Archiwum Dokumentacji Mechanicznej

Natten till den 13 december 1981 införde den sittande kommunistregimen med general Wojciech Jaruzelski i spetsen krigstillstånd i Polen. Avsikten var att stoppa den framväxande Solidaritetsrörelsen, som inte minst i Sovjetunionen upplevdes som ett hot.

Krigstillståndet upphävdes efter två och ett halvt år, så småningom genomfördes vissa reformer, och efter de s.k. Rundabordssamtalen 1989 hölls de första delvis fria valen som ledde till kommunismens fall.

Den 13 december är en symbol för förtrycket och polackerna högtidlighåller på torsdag krigstillståndets införande på sedvanligt sätt.

I en opinionsundersökning har opinionsinstitutet Cbos tagit reda på hur väl polackerna minns denna dag 1981, då landets militärer beordrades ut för att stoppa medborgarna, då hundra människor dödades och tusentals sattes i fängelse.

Det visade sig att 41 % av de svarande anser att general Jaruzelskis beslut var rätt; 35 % anser att beslutet var fel. En fjärdedel av de svarande har ingen åsikt.

För 20 år sedan tyckte hela 54 % att det var rätt beslut, påminner Cbos.

Kommunistledarna sade redan från början att man var tvungen att vidta åtgärder för att inte de kommunistiska ”broderländerna” skulle invadera Polen, vilket Moskva hotat med.

Polackerna är inte övertygade om att det är sanningen – 38 % är tror att det som satte fart på generalerna var rädslan för att kommunistpartiet var på väg att förlora makten. 34 % tror på regimens förklaring och har därmed en viss förståelse för att man införde krigstillstånd.

Undersökningen visar också att mer än hälften av polackerna bara kommer ihåg vilket år krigstillståndet infördes, medan 44 % också minns datum, 13 december. (Polskie Radio och wB 8 dec 16)