Stabil ledning för PiS

Regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) stöds idag av 36 % av väljarna, visar en färsk opinionsundersökning från opinionsinstitutet Cbos. Det är en minskning med 2 % sedan novembermätningen, men partiet har fortfarande en stabil ledning.

Medborgarplattformen (PO) är idag det största oppositionspartiet med 16 % (+2 %) av de svarande bakom sig. Liberala Moderna får 14 % (-3 %), och inte heller tillsammans når de upp till samma nivå som PiS.

Av övriga partier är missnöjespartiet Kukiz’15 med 7 % det enda som skulle ta sig över 5 %-spärren. Varken Vänsteralliansen (SLD) eller partiet PSL (Bondeförbundet) skulle komma in i parlamentet om det vore val idag.

Av de övriga hade 12 % (+2 %) inte bestämt sig och 1 % vägrade svara. Drygt 2/3 av de svarande skulle gå och rösta om det vore val idag.

Jämfört med parlamentsvalet för ett år sedan har PiS tappat nästan 2 %, Medborgarplattformen har toppat 8 %, Kukiz’15 nästan 2 % och PSL drygt en fatal procent. Moderna har ensamt ökat med nästan 7 %.

Opinionsundersökningen genomfördes 1–1 december, då parlamentet föreslog begränsningar i demonstrationsrätten, då regeringens Londonresa kritiserades för bristande säkerhet och dålig planering samt då polackerna förberedde sig för dagens manifestationer med anledning av att det idag är 35 år sedan krigstillstånd infördes i Polen av den dåvarande kommunistregimen. (TVN24 och wB 13 dec 16)