Duda beredd att medla i konflikten

President Andrzej Duda. Bild: wikipedia.

Som statschef är jag beredd att medla mellan oppositionen och den parlamentariska majoriteten. Det säger president Andrzej Duda.

Jag har med oro sett fredagens händelser och vädjar till alla på den politiska scenen att fortsätta arbetet i sejmen på ett civiliserat sätt och med vederbörligt allvar som sig bör i en demokrati, sade presidenten.

Jag är väl medveten om att allmänheten har rätt till information om arbetet i den lagstiftande församlingen. Jag förstår talmannens försök att se till att både ledamöter och journalister ska kunna sköta sitt arbete på ett smidigt sätt, men jag förstår också mediernas kritik och oro för begränsningar, sade Duda. Enligt min mening bör eventuella ändringar införas efter samråd med medierna.

Jag beklagar djupt att situationen har använts av delar av oppositionen som en ursäkt för att störa fredagens arbete i sejmen. Det beteende vi har sett är knappast värdigt parlamentariker. Jag är övertygad om att vi ska kunna lösa den här tvisten med lite god vilja, sunt förnuft och en positiv inställning till staten både från oppositionen och den parlamentariska majoriteten, och är redo att medla i den här frågan, säger presidenten. (TVN 17 dec 16)