Tusk talar ut om Polen

Europeiska rådets ordförande Donald Tusk. Foto: wikipedia.

En demokrati som berövar människor tillgången till information eller påtvingar dem en annan levnadsstil blir lika outhärdlig som en diktatur.

Det sade Europeiska Rådets ordförande Donald Tusk i sitt första offentliga tal i Polen på mycket länge. Tusk kom till Wrocław för att delta i den högtidliga avslutningen av Europas kulturhuvudstad som år 2016 förlades dit.

Tydligt berörd påpekade Tusk att han med tanke på dagens och gårdagens händelser i Polen var tvungen att i sista stund ändra sitt tal.

Det är inte första gången historien spelar mig ett sådant spratt, sade han. I den här krissituationen behöver den europeiska demokratin extra skydd och omtanke för den överlever inte av sig själv. Den är ömtåligare än vad vi polacker en gång trodde.

Tusk påpekade också att frågan om den europeiska demokratin kommer att överleva ingalunda är av akademisk eller retorisk karaktär.

Det handlar om vår säkerhet och fortlevnad. Den som idag ifrågasätter den demokratiska modellen genom att bryta mot grundlagen och goda demokratiska seder utsätter oss för strategiska risker, sade han. Jag har själv i färskt minne vad december månad står för i den polska historien. Efter gårdagens händelser vill jag uppmana makthavarna att respektera människorna och de konstitutionella reglerna.

Och alla dem som är beredda att vaka över den polska demokratin vill jag tacka av hela mitt hjärta, avslutade Tusk.

Det är första gången Tusk så tydligt tagit ställning för oppositionen. Det kan vara ett tecken på att han räknar med att komma tillbaka till den polska politiken. Men det kan också vara ett tecken på att han trots sin höga ställning i Europa inte längre kan förhålla sig neutral till det som just nu pågår i Polen.

För nu kan ingen rättfärdig stå likgiltig inför det som händer.

Dorota Tubielewicz Mattsson