Allt börjar med språket

Allt börjar med språket. Det är i språket som fienden först pekas ut, definieras och fördöms för att till sist bli eliminerad. Först senare kommer den praktiska handlingen. Den språkliga handlingen, det som sägs och skrivs, har lika förödande konsekvenser som praktiska politiska handlingar.

Man har på sistone pratat mycket om språket i den politiska och mediala debatten (inte minst inom de sociala medierna) som alltmer präglas av hat, förtal, insinuationer och en människosyn som har föga gemensamt med en kristen världsbild, skriver Dorota Tubielewicz Mattsson.

Läs vidare >>