De flesta polacker är negativa till flyktingar

Över hälften av polackerna, 52 %, är negativa till att ta emot flyktingar från krigsdrabbade länder. 40 % anser att de bör få skydd i Polen tills de tryggt kan återvända hem och för 4 % är det helt OK om de stannar kvar i Polen. Det rapporterar opinionsinstitutet Cbos. Siffrorna är ungefär de samma som tidigare.

Undersökningen gjordes under de första två veckorna i december, alltså före attentatet på julmarknaden i Berlin, en händelse som hade kunnat påverka attityden mot flyktingar, skriver Cbos.

Flest är negativa till flyktingar från Nordafrika och Mellanöstern, medan 58 % av de svarande tycker att Polen bör ta emot flyktingar från grannlandet Ukraina.

Unga människor är mer negativa än äldre – 62 % av dem som är under 35 år mot ungefär hälften av dem som är äldre.

Också faktorer som bostadsort, utbildning och ekonomisk status spelar en tydlig roll – av storstadsbor och välutbildade är 39 % mot flyktingarna, och bland välsituerade 36 %.

Motståndet är större ju längre österut man kommer, men de negativa är i majoritet i alla regioner.

Även politiska åsikter spelar stor roll – vänsterväljare är mer benägna att säga ja till flyktingmottagning än högerväljare. (Rzeczpospolita 3 jan 16)