Polen säljer allt mer kyckling utomlands

Polen är EUs största kycklingexportör. Foto: wikipedia.

Polen är EUs ledande exportör av fågelkött, och förra året såldes 100 miljoner kycklingar, drygt 800 000 ton, utomlands. Det är en ökning med 17 %, visar färska uppgifter från Jordbruksdepartementet.

Det genomsnittliga inköpspriset på slaktkyckling minskade emellertid med 5 %, säger branschföreträdare. Prissänkningen beror huvudsakligen på ökad produktion, både i Polen och EU och resten av världen. Produktionen fortsätter sannolikt att öka, men inte i samma takt som nu, spår experterna.

De största importörerna är Storbritannien och Tyskland. (Warsaw Business Journal 3 jan 17)