Mobilapp ska hjälpa flyktingar i Polen

De första stegen i Polen heter en mobilapp som den katolska välgörenhetsorganisationen Caritas och Utlänningskontoret tagit fram inför katolska kyrkans Världsdag för migranter och flyktingar den 15 januari.

Appen, som ska hjälpa dem som kommer till Polen att anpassa sig till sin nya verklighet, finns på fyra språk, arabiska, ryska, engelska och polska. Den ger information om hur man legaliserar sin vistelse i landet, hur välfärdssystemen fungerar, vilken medicinsk hjälp de kan få och vilka rättigheter anställda har på arbetsmarknaden. (Polskie Radio 13 jan 17)