Ingen förändring av Polens kreditbetyg

Den ekonomiska expertisen tycks nu vara ganska enig om att den polska ekonomin är i god ordning.

De två stora internationella kreditvärderingsinstituten Moody’s och Fitch släppte på fredagen var sin rapport där de bedömer att tillväxten inte inger någon större oro.

Internationella Valutafonden, IMF, konstaterar att tillväxten i den polska ekonomin är robust, arbetslösheten faller, och deflationen har försvunnit.

Även förre centralbankschefen, Marek Belka, påpekar att det inte finns någon anledning att sänka Polens kreditbetyg.

Budgeten är i gott skick, och det är det viktigaste, sade Belka till journalister i London. Regeringen har tagit itu med det som skulle kunna påverka bedömningen. Det kan komma en rekyl nästa år, men inflödet av EU-pengar kommer att påskynda tillväxten 2018.

Jarosław Kaczyński, ordförande i regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) är nöjd med omdömena.

Kreditvärderingsinstituten har helt enkelt dragit slutsatsen att allt prat om hot mot den polska ekonomin eller mot marknadsekonomin är nonsens, sade Kaczyński. Jämfört med andra länder i Europa, sådana som varit på den internationella marknaden mycket längre än vi, kan man säga att det är ordning och reda i Polen. Ordning i finanserna, ordning i ekonomin.

I januari förra året sänkte Standard&Poor Polens kreditbetyg, och flera andra bedömde utsikterna som skakiga. Regeringen tog illa vid sig – dåvarande finansministern Paweł Szałamacha krävde att S&P skulle göra om och göra rätt. Under hela året har det ekonomiska läget bedömts osäkert med hänvisning till bland annat konflikten med Konstitutionsdomstolen och EUs uppmaningar till regeringen att följa domstolens rekommendationer. Uppenbarligen har oron nu lagt sig. (Warsaw Voice, Polskie Radio och wB 16 jan 17)