Kaczyński: Kreditbetygen är bara nonsens

PiS-ledaren Jarosław Kaczyński.
Foto: Adrian Grycuk, wikipedia.

Kreditvärderingsinstitutens betyg är bara nonsens.

Det säger Jarosław Kaczyński, ordförande i regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) i en intervju med statliga TVP.

Ibland är institutens värderingar orättvisa och de fokuserar för mycket på så kallade odemokratiska reformer som PiS har genomfört, säger Kaczyński.

Jag tror att kreditvärderingsinstituten var lite förvirrade för ett år sedan och baserade sina bedömningar alla historier om hotet mor demokratin i Polen eller hotet mot marknadsekonomin, vilket bara är nonsens. Till slut måste de arbeta med sina bedömningar på ett realistiskt sätt.

Två internationella kreditvärderingsinstitut avgav på fredagen sina kreditbetyg för den polska ekonomin, och båda bedömer läget och utsikterna som stabila. För ett år sedan var tilltron betydligt svajigare, sedan regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) med nya lagar dels eliminerat Konstitutionsdomstolens oberoende, dels gjort omfattande förändringar för de statliga medierna. Oron för vad som skulle komma och hur det skulle påverka den ekonomiska tillväxten fick Standard & Poor att sänka Polens kreditbetyg. Dåvarande finansministern Paweł Szałamacha gick ut och protesterade eftersom sänkningen gjorde det dyrare för regeringen att ta lån utomlands (Warsaw Business Journal 16 jan 17)