Fler män än kvinnor litar på Trump

Donald Trump. Foto: Michael Vadon, wikipedia.

Kommer USAs nya president Donald Trump att tillvarata Polens intressen i större utsträckning än avgående Barack Obama har gjort? Den frågan ställde tidningen Rzeczpospolita via från SW Research till 800 medborgare.

Det visade sig att nästan hälften av dem, 45 %, inte har någon åsikt om det. 40 % tror att Obama var bättre på det än vad Trump kommer att bli, medan 15 % trodde mer på Trump.

De som har större förtroende för Obama är i större utsträckning över 50 år, högutbildade storstadsbor. Majoriteten av dem är kvinnor.

Två tredjedelar av dem som litar på Trumps intresse för Polen är män, en tredjedel kvinnor. Trumps positiva inställning till den ryske presidenten Vladimir Putin oroar emellertid många polacker, eftersom de gärna vill se USA som stöttepelare mot Ryssland och en garant för Polens suveränitet. (Rzeczpospolita 19 jan 17)