Ökade satsningar på handikappade

Regeringen kommer under året att höja arbetslöshetsersättningen till 1000 złoty (knappt 2500 svenska kronor), vilket är hälften av minimilönen. Vi vill också utöka familjeprogrammet 500+ med ytterligare förmåner. Det sade premiärminister Beata Szydło som på torsdagen höll presskonferens tillsammans med familje-, social- och arbetsminister Elżbieta Rafalska.

Vi arbetar på olika förslag med ett brett spektrum av lösningar, sade Szydło.

Vi har också förslag om förbättringar för människor med funktionshinder, sade Rafalska, vi vill öka sysselsättningsterapin i rehabiliteringsprogrammet, och fler platser för handikappade barn på daghemmen.

Programmet För Livet+, som antogs i november, går ut på att ge stöd åt familjer med barn som föds med svåra eller livshotande handikapp. Avsikten är att minska antalet aborter av gravt missbildade foster. Programmet beräknas kosta 3,7 miljarder złoty (8,75 miljarder kr). Kostnaden för alla familjeprogrammen uppgår till minst 23 miljarder złoty (60 miljarder kr) enligt uppgifter från regeringskansliet.

De här programmen är nödvändiga och deras andel ökar nu till drygt 2,5 % av budgeten, sade Rafalska. (Warsaw Business Journal och wB 19 jan 17)