Svåra luftföroreningar i Kraków

Kylan över Polen gör att luftföroreningarna ökar – man eldar allt mer och allt fler tar bilen till jobbet. I Kraków är situationen nu så allvarlig att myndigheterna utfärdat en varning av den tredje och högsta graden, skriver tidningen Rzeczpospolita. De uppmätta föroreningarna går långt över gränsvärdena. Varningen gäller till och med den 3 februari på middagen.

Föroreningarna beror på platsspecifika spridningsförhållanden, mycket ogynnsamma klimatförhållanden, utsläpp från uppvärmning av enskilda byggnader och från trafiken, uppger myndigheterna i ett pressmeddelande.

Barn och ungdomar, äldre, gravida kvinnor och personer med luftvägssjukdomar uppmanas att hålla sig inomhus, de som måste gå ut ska avhålla sig från kroppsansträngningar.

För att minska trafiken är kollektivtrafiken i staden gratis under den aktuella tiden, och man överväger att tillfälligt stoppa vissa industriprocesser. Samtidigt ska uppvärmningsanordningarna i hushållen kontrolleras av stadsvakten.

I januari överskreds gränsvärdena inte mindre än elva gånger i Kraków. Ändå här gränsvärdena högre än i många andra städer i Europa. Om Kraków skulle anta samma värden som man har i Frankrike skulle smoglarmet utlösas varje dag. (Rzeczpospolita 31 jan 17)