Arméchefen: Ingen vill stå till svars för detta i framtiden

General Waldemar Skrzypczak.
Foto: Försvarsdepartementet.

Det händer mycket i den polska armén just nu.

Generaler går oväntat i pension eller hoppar av. Nu senast har arméchefen, general Waldemar Skrzypczak, sagt upp sig, och arméns högsta ledning fylls snabbt med personer utan tillräcklig kunskap och erfarenhet. Nu är det inte nya strukturer eller ny utrustning som är avgörande, det som krävs är människor med lång erfarenhet och stor kompetens som man tillsammans med andra NATO-trupper uppnått i Irak och Afghanistan.

Den polska armén politiseras. De som bestämmer och tillsätter arméns högsta befälhavare är politiker som försvarsminister Antoni Macierewicz och hans medhjälpare av okänd proveniens, Bartłomiej Misiewicz. De är civilister som inte riktigt förstår vilka personer som uppfyller kompetenskraven för en viss post.

Generalerna hoppar av en efter en, ingen vill ta på sig ansvaret för vad som pågår inom armén, säger arméchefen till Gazeta Wyborcza.

Vid första anblicken ser allt bra ut, säger Skrzypczak. Försvarsministern vill gärna ge sken av att armén nu genomgår en utveckling – man öser in pengar, man köper utrustning och ansöker om nya teknologier och licenser. Men det löser inte problemen.

Skrzypczak tar också upp problemet med politikernas snabbt minskande respekt för armén.

Om de tvingar oss att avlägga rapport till Bartłomiej Misiewicz som om han var försvarsminister, eller kräver att vi håller ett paraply över hans huvud när det regnar, så är det brist på respekt för den polska arméuniformen och för människor. Det finns befäl som upplever att de görs till åtlöje.

Armén har alltså inte sluppit den snabba ideologiseringen och politiseringen av statlig verksamhet. Allmänheten har länge skrattat åt Misiewicz som tycks vara försvarsdepartementets grå eminens. Men nu börjar skrattet fastna i halsen, för en armé utan erfaret befäl är ett hot mot Polens existens. Och här hjälper varken krigsretorik eller glorifiering av krig.

Dorota Tubielewicz Mattsson