Polen kan bli EUs snabbast växande ekonomi

Polen kan komma att bli EUs snabbast växande ekonomi, skriver det multinationella revisionsföretaget PwC i en rapport som nyhetsbyrån PAP tagit del av. Räknar man hela Europa är det dock Turkiet som är den främsta tillväxtekonomin.

Polen och Colombia har stor potential och beräknas vara de länder som växer snabbast i sina regioner.

I rapporten som handlar om den globala ekonomins utveckling fram till 2050, skriver PwC att den globala tillväxten på sikt drivs av tillväxtekonomierna, som gradvis ökar sin andel i den globala bruttonationalprodukten.

Kina beräknas bli världens största ekonomi med runt 20 % av världens bnp, följt av Indien. (Polskie Radio 8 feb 17)