Statliga bostäder byggs på järnvägsmark

Regeringen vill bygga nya billiga lägenheter.
Foto: Zdzisław Adam Niedźwiecki, wikipedia.

Offentligt ägd tomtmark har inventerats för regeringens bostadsprojekt Lägenhet+ och i dagens läge finns 450 hektar tillgängliga i 66 städer. En del av marken kommer från det statliga järnvägsbolaget PKP, vilket gett möjlighet att bygga avsevärt fler lägenheter än man tidigare planerat.

Därmed kan det byggas 56 000 lägenheter, och de första bostadsområdena kan stå klara redan i år, skriver tidningen Dziennik Gazeta Prawna.

Lägenhet+ är det bostadsprogram som regeringen Szydło presenterade i höstas. Det handlar om att bygga bra bostäder med låga hyror, vem som helst ska kunna ställa sig i kö, men barnfamiljer har företräde.

Hyran ska vara så låg att de flesta ska ha råd, och tanken är att hyresgästerna ska spara en summa varje månad för att så småningom kunna köpa sin bostad. För att stimulera till sparande inrättas förmånliga sparkonton.

Finansieringen sker med hjälp av den statliga utvecklingsbanken BGK. (Gazeta Prawna och wB 0 feb 17)