Kaczyński kritisk till avverkning i Białowieża

PiS-ledaren Jarosław Kaczyński.
Foto: Adrian Grycuk, wikipedia.

Jarosław Kaczyński, ordförande i regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) och Polens verkliga makthavare, kritiserar nu miljöminister Jan Szyszkos beslut att avverka träd i nationalparken Białowieża.

Förra våren beslöt miljöminister Jan Szyszko att en del av nationalparken Białowieża ska avverkas på grund av angrepp från barkborrar.

En halv miljon angripna träd måste avverkas, meddelade miljöministern.

Beskedet kom som en kalldusch för miljövännerna. Białowieża är Europas enda kvarvarande urskog med en tredjedel i Polen och resten i Belarus (Vitryssland). Miljöorganisationerna menar skogen många gånger angripits av barkborre och alltid klarat av dem på egen hand.

Intressant i sammanhanget är att det statliga skogsbolaget under åren 2012–2020 får avverka 63 000 kubikmeter trä. 2016 var det mesta av den kvoten redan avverkad, varvid miljöministern tredubblade den.

Det ses med oblida ögon av det statliga Naturskyddsrådet, Vetenskapsakademins naturskyddskommitté och Białowieżas vetenskapliga råd, som alla anser att Europas sista urskog bör få vara ifred. Miljövännerna har satt ut vakter för att skydda den älskade Białowieża från avverkning. EU menar att Polen därmed bryter mot direktiven i miljöskyddsprogrammet Natura 2000, eftersom avverkningen kan ge irreparabla skador på den biologiska mångfalden.

Allt det där hade förmodligen inte haft någon som helst effekt om Kaczyński stått bakom beslutet. Men han kritiserar Szyszkos agerande och säger att ministern låtit sig påverkas av lobbyister. (natemat.pl och wB 20 feb 17)