Ett nätverk av sjukhus ska förbättra vården

Sjuk ska omorganiseras för bättre tillgänglighet och bättre vård.
Foto: Cezary Piwowarski, wikipedia.

Regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) inleder nu den sjukvårdsreform som vi utlovade i valkampanjen. Det sade premiärminister Beata Szydło efter tisdagens konselj.

För att säkra bassjukvården ska vi bygga upp ett nätverk av sjukhus som till 90 % ska finansieras av NFZ, Nationella Hälsofonden. Servicen för patienterna ska bli bättre, det ska bli lättare att få remiss till specialistläkare och köerna ska minska, sade Szydło. Det nya systemet ska träda i kraft den 1 oktober.

I propositionen finns också förslag på hur patienterna ska vårdas när de lämnat sjukhuset, sade hälsominister Konstanty Radziwiłł. Senare ska Nationella Hälsofonden avskaffas, vården ska i stället finansieras av staten.

Men högskoleminister Jarosław Gowin, som också är vice premiärminister, är skeptisk till reformen.

Man bör göra ett pilottest först, sade han på måndagen, det finns risk för att förslaget snarare kommer att leda till en försämring av hälso- och sjukvården. (Warsaw Voice, Polskie Radio och Rzeczpospolita 20-22 feb 17)