PiS – ett nytt Herrenvolk

PiS-ledaren Jarosław Kaczyński. Foto: Adrian Grycuk, wikipedia.

Vi är herrarna, de mänskliga herrarna, som inte använde våld mot oppositionens parlamentariker när de ockuperade parlamentets talarstol i december 2016. Det sade Jarosław Kaczyński, ordförande i regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS), när han häromdagen själv stod i samma talarstol.

Det är svårt att inte associera dessa ord med Hitler, säger Paweł Olszewski från Medborgarplattformen (PO) till TVN, i synnerhet med tanke på att PiS så odemokratiskt försöker lägga beslag på åklagarmyndigheten, specialstyrkorna, de statliga medierna och gör allt för att förlama Konstitutionsdomstolen. Och idag går PiS-ledaren också ut och säger att partiet är de verkliga herrarna.

Läs vidare >>