Polen minns de fördömda soldaterna

Inför de fördömda soldaternas dag, som Polen högtidlighåller den 1 mars har den polska centralbanken NBP gett ut två silvermynt.
De fördömda soldaterna kallas de tusentals soldater, som under andra världskriget tillhörde den underjordiska motståndsrörelsen Hemmaarmén, men som vid krigsslutet fortsatte kämpa – nu mot den sovjetstödda kommunistregimen. De jagades av Röda Armén över hela landet, många kastades i fängelse, dödades och grävdes ner i anonyma massgravar.
Tanken är att det ska bli 20 mynt inalles säger Barbara Jaroszek från banken.
Det första myntet visar en grupp soldater mot bakgrunden av en polsk flagga och texten De handlade som alla skulle handlat.
Det andra myntet visar den 17-åriga sjukvårdaren Danuta Siedzikówna, som deltog i den underjordiska motståndsrörelsen under namnet Inka, och som avrättades 1946 av den nya kommunistregimen. (Polskie Radio 27 feb 17)