Barnbidragen uppgick till 19 miljarder złoty 2016

Familje-, arbets- och socialminister Elżbieta Rafalska.
Foto: facebook.

Runt 19 miljarder złoty (drygt 45 miljarder svenska kronor) har betalats ut i flerbarnsbidrag till nästan fyra miljoner barn. Det säger familjeminister Elżbieta Rafalska till nyhetsbyrån PAP.

Enligt regeringens familjepolitik får flerbarnsfamiljer och fattiga familjer 500 złoty (1200 kronor) per barn och månad från och med det andra barnet.

Programmet 500+ trädde i kraft i april förra året.

Av 1,5 miljoner barn som fötts under den tiden är nästan 700 000 ensambarn och 128 000 har funktionsnedsättningar, sade Rafalska. Man har inte kunnat märka att antalet kvinnor på arbetsmarknaden har minskat, vilket befarades när familjeprogrammet introducerades. Däremot har födelsetalen ökat.

Tack vare 500+ har dessutom barnfattigdomen nästan raderats ut i Polen. (Polskie Radio 7 mars 17)