Polen prisas för gröna obligationer

Sam Kidney, vd för Climate Bonds Initiative, överlämnar utmärkelsen Climate Bonds Award till vice finansminister Piotr Nowak. Foto: twitter, finansdep.

Polen blev det första landet i världen som 2016 utfärdade ”gröna obligationer” för att finansiera olika miljöprojekt. Nu har Polen tilldelats utmärkelsen Green Bonds Award, som delas ut av den icke-kommersiella organisationen Climate Bonds Initiative, rapporterar nyhetsbyrån PAP.

De gröna obligationerna i Polen har genererat 3,4 miljarder złoty (drygt 8 miljarder svenska kronor) till miljöprojekt.

Utmärkelsen visar att den polska regeringen bryr sig om balanserad ekonomisk och social utveckling och grön projektutveckling, sade vice finansminister Piotr Nowak, och vi räknar med att utfärda fler gröna obligationer.

Han sade också att andra länder har frågat Polen till råds om sina gröna obligationer.

Obligationerna, som gavs ut förra året, har huvudsakligen köpts upp av investeringsfonder och banker från Tyskland, Benelux-länderna, Österrike och Storbritannien. Det kapital som kommer in öronmärks till miljöprojekt, i det här fallet trädplantering, produktion av grön energi, och förbättring av järnvägstransporterna.

Tidigare har det huvudsakligen varit utvecklingsbanker och företag som utfärdat gröna obligationer.

Climate Bonds Initiative arbetar för att mobilisera obligationsmarknaden för klimatlösningar, en marknad som enligt organisationen år 2020 kommer att vara värd en biljon dollar.

Under 2016 fördubblades marknadsvärdet till 81 miljarder dollar, och i slutet av året beräknas värdet ha ökat till 120 miljarder. (Polskie Radio 7 mars 17)